Holografia Polska

Informacje

W latach 2004 i 2009 skorzystaliśmy z funduszy unijnych na rozwój parku maszynowego, poza tym sami angażujemy znaczną część dochodów w unowocześnianie technologii. Na skutek tych starań, udaje się nam produkować zgodnie z najwyższymi standardami, czego dowodem są uzyskane przez nas liczne certyfikaty i przynależność do prestiżowej organizacji IHMA – zrzeszającej najrzetelniejszych wytwórców hologramów i materiałów holograficznych w skali światowej.

W naszej ofercie znajdą Państwo jeden z najnowocześniejszych i najdokładniejszych systemów naświetleń. Dzięki temu produkowane przez Nas hologramy, są tak trudne do podrobienia zachowując przy tym atrakcyjny wygląd co odróżnia je od najpopularniejszych dostępnych hologramów.

Stosowane przez Nas techniki to:

Hologram Kinematyczny (kinematic effect)

Elementy składające się z odpowiednio ułożonych obszarów, które są wypełniane siatkami dyfrakcyjnymi lub strukturami holograficznymi.Przedstawione na elemencie obiekty graficzne widoczne są na ogół w płaszczyźnie hologramu. Gdy wprawimy element w ruch, zmieniają one położenie, kształt lub wielkość, w mniej lub bardziej płynny sposób.

Rozdzielczość graficzna takich elementów dochodzi maksymalnie do 1600 dpi (tylko w bardzo drogich elementach przeznaczonych wyłącznie do zabezpieczenia banknotów i dokumentów takich jak paszporty, wizy, czy prawa jazdy).

Element zawierający efekty kinematyczne jest na ogół łatwy do identyfikacji jednak bardzo trudny do podrobienia, ponieważ technika ta znana jest tylko nielicznym firmom ze ścisłej światowej czołówki  producentów zabezpieczeń holograficznych do których należymy.

KineMax

Technologia stosowana przez nas do zabezpieczeń profesjonalnych. Opracowany przez parę polskich naukowców – Pawła Stępnia i Remigiusza Gajdę, element składający się z pixeli, które są hologramami syntetycznymi, będący uogólnieniem elementów kinematycznych. Rozdzielczość wynosi standardowo 4000 dpi, maksymalna sięga 80000 dpi.

Rozdzielczość graficzna elementów KineMax wynosi standardowo do 4000 dpi, co umożliwia zastosowanie do projektowania tych elementów technik używanych przy wytwarzaniu papierów wartościowych (guiloche, mikrodruku, różnego typu elementy ukryte).

Jednocześnie możliwe jest wykonanie elementów zawierających dowolne obrazy trójwymiarowe, zaprojektowane przy pomocy komputera.Przy obecnym stanie rozwoju techniki element ten nie jest możliwy do podrobienia, a wszelkie imitacje są łatwo wykrywalne gołym okiem.

Techniki, stosowane przez niektórych konkurentów, których należy się wystrzegać to:

Kompozycje siatek dyfrakcyjnych (grating elements)

Obrazy lub kompozycje graficzne, wypełnione siatkami dyfrakcyjnymi (czyli zbiorami równoległych, jednorodnych prążków) uginającymi światło padające w różnych kierunkach. Efektem jest kontrastowy, dobrze widoczny w każdych warunkach element, którego wartość zabezpieczająca jest uzależniona od tego, z jaką starannością został wykonany.  Technologia wykorzystywana przy wykonaniu niskiej jakości hologramów oraz popularnych folii holograficznych stosowanych masowo przy uszlachetnianiu druku i opakowań.

Hologram siatkowo-kropkowy (dot-matrix)

Elementy te wykonywane są przy pomocy sterowanych komputerem urządzeń laserowych i składają się z pixeli będących siatkami dyfrakcyjnymi o jednakowym kształcie, zazwyczaj okrągłym lub kwadratowymi wielkości zwykle w granicach 0,25 – 0,0625 mm (co odpowiada rozdzielczości 100-400 dpi.); w niektórych firmach rozdzielczość dochodzi do 600 dpi.

Technika ta jest stosunkowo młoda, jednak już cieszy się ogromną popularnością ze względu na niskie koszta wdrożenia. Wartość zabezpieczająca elementów wykonanych przy jej pomocy zależy głównie od rozdzielczości urządzenia i jakości projektu graficznego. Popularna na rynkach azjatyckich, uzyskane w ten sposób hologramy są płąskie, posiadają niskie walory ochronne i są łatwe do podrobienia.