Holografia Polska

Oferta

Hologramy semestralne

HOLOGRAMY NA ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

Informujemy, że jesteśmy jedynym polskim producentem hologramów (nie importujemy hologramów zza granicy) stosowanych do przedłużania okresu ważności Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) oraz Elektronicznych Legitymacji Doktoranckich (ELD).

Oświadczamy, że hologramy produkowane i dostarczane przez Holografia Polska są zgodne z odpowiednimi Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Dla hologramów ELS z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. Poz. 1668). – pobierz rozporządzenie.

Dla hologramów ELD z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta.Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. Poz. 1668). – pobierz rozporządzenie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną specyfikacją produktu.

Przykłady:

Specyfikacja produktu

 • Rozmiar: 10 x 9 mm
 • Grubość: 36 µm
 • Rodzaj: autodestruktywny, uniemożliwiający powtórne przeklejenie
 • Technika wykonania: 2D/3D
 • Hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nanotekstami
 • matryca w technologii e-beam lub równoważnej.

Specyfikacja personalizacji:

 • Sposób: data i numeracja w formacie wg właściwego Rozporządzenia MNiSW
 • Rodzaj: trwała, nieusuwalna
 • Technika: znakowanie laserowe

Warunki współpracy:

 • Nakład: dowolny
 • Konfekcjonowanie: arkusze
 • Termin wykonania: 3-5 dni roboczych
 • Cennik: w zależności od nakładu

 

 

WYCENA ZABEZPIECZEŃ